Ychwanegwyd: 09/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.3K Dwyieithog

Cyfathrebu (Egwyddorion a Chyd-destunau Lefel 3)

Disgrifiad

Adnodd i annog a chefnogi cyfathrebu effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw hwn.  Mae’r adnodd yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio cysriau lefel 3 megis Egwyddorion a Chyd-destunau (Lefel 3).

Oherwydd ei fod yn bwnc cyffredin, gall y wybodaeth yma for yn ddefnyddiol i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio yn y maes iechyd, e.e. Therapi Galwedigaethol, Ffisiotherapi neu yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn y gymuned.

Addaswyd yr adnodd hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch i Grŵp Llandrillo Menai am rannu’r cynnwys gwreiddiol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun cyfathrebu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.