Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: - 308

Modiwl Dehongli'r Gorffennol (HCG2011)

Disgrifiad

Cyflwyniadau i gyd-fynd gyda'r modiwl prifysgol Dehongli'r Gorffennol (HCG2011).

Bydd angen mewngofnodi i gael mynediad i'r cyflwyniadau isod.

Rhestr y cyflwyniadau:

  • Cyflwyniad i Hanes Marcsaidd (Yr Athro Gareth Williams)
  • Cyfraniad Keith Thomas (Yr Athro Gareth Williams)
  • Datblygiadau a phroblemau gyda dehongliadau Marcsaidd, a cyfraniadau Christopher Hill a Raymond Williams (Yr Athro Gareth Williams)
  • Dehongliadau Marcsaidd o Galileo a William Harvey (Yr Athro Gareth Williams)
  • Cymdeithas a diwylliant yng Nghymru yn y 19eg a'r 20fed Ganrif  (Yr Athro Gareth Williams)
  • Ysgrifennu Hanes Cymru (Dr John Davies)
  • Hanes Marcsiadd (Dr Martin Wright)
  • Ysgrifennu Hanes Cymru (Yr Athro Prys Morgan)

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes
Modiwl prifysgol
Password Protected
mân-lun o lyfrgell

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.