Ychwanegwyd: 27/06/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 3K Cymraeg Yn Unig

E-lyfrau Cyfieithu

Disgrifiad

Dyma adnoddau newydd ym maes cyfieithu proffesiynol sef cyfres o e-lyfrau unigryw:

  • E-lyfr Cyfieithu Ysgrifenedig (Golygyddion: Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies)
  • E-lyfr Cyfieithu Ar Y Pryd (Golygyddion: Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies)
  • Pecyn Ymarfer Cyfieithu gan Heini Gruffudd

Ceir cyfraniadau a chyngor gan arbenigwyr ym maes cyfieithu testun a chyfieithu ar y pryd yng Nghymru.

Bwriad yr e-lyfrau felly yw sbarduno diddordeb, cynnig cyngor a chefnogi cyfieithwyr wrth iddynt ddatblygu sgiliau a magu profiad. O ganlyniad, dyma adnoddau arbennig i gefnogi myfyrwyr a phawb sy’n gweithio yn y diwydiant cyfieithu proffesiynol yng Nghymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Cymraeg, Astudiaethau Cyfieithu
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
mân-lun e-lyfrau cyfieithu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.