Ychwanegwyd: 08/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 972 Cymraeg Yn Unig

Fideo Gofalwn Cymru (Helen Dobson, Gwaith Cymdeithasol)

Disgrifiad

Fideo o Helen Dobson (Gweithiwr Cymdeithasol) sy'n rhan o ymgyrch #GofalwnCymru 2020

Roedd Helen yn athrawes gyflenwi mewn ysgolion cynradd am ddeng mlynedd ar hugain, ond un diwrnod penderfynodd ei bod eisiau gwneud mwy i wneud gwahaniaeth, felly gwnaeth ei MSc mewn Gofal Cymdeithasol a daeth yn Weithiwr Cymdeithasol.

Gallwch weld rhagor o astudiaethau achos ar wefan Gofalwn.Cymru

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwaith Cymdeithasol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Fideo hyrwyddo
man lun fideo gofalwn cymru

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.