Ychwanegwyd: 31/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 3.6K Cymraeg Yn Unig

Gweithdai Iechyd 2021 (Mai 2021)

Disgrifiad

Cyfres o bedwar gweithdy rhithiol i fyfyrwyr blwyddyn 12, neu flwyddyn gyntaf mewn colegau addysg bellach, sydd â diddordeb mewn Nyrsio, Bydwreigiaeth, Therapi Iaith a Lleferydd, Ffisiotherapi a Fferylliaeth. Dyma gyfle i ddysgu mwy am y swyddi hyn, a'r gwasanaeth iechyd yn gyffredinol, yn ogystal â derbyn cyngor ar sut i ymgeisio'n llwyddiannus. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn wythnosol ym mis Mai rhwng 4.30-6.00 pm. 

  • 5 Mai 2021 - Taith Iechyd teulu Brynglas (cyflwyniad i'r gwasanaeth iechyd)
  • 12 Mai 2021 - Nyrsio a Bydwreigiaeth
  • 19 Mai 2021 - Therapi Iaith a Lleferydd, Ffisiotherapi a Fferylliaeth
  • 26 Mai 2021 - Sut i ymgeisio'n llwyddiannus ar gyrsiau iechyd

I gofrestru, cliciwch isod:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Bydwreigiaeth, Nyrsio, Therapi Iaith a Lleferydd, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
man lun gweithdai iechyd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.