Ychwanegwyd: 23/08/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 339 Cymraeg Yn Unig

Gwerslyfrau BTEC Cenedlaethol Chwaraeon

Disgrifiad

Addasiad Cymraeg o 'BTEC National Sports Student Book 1', 'BTEC National Sports Student Book 2', a 'BTEC National Sports Units 1 and 2 Revision Workbook' ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio BTEC y Dystysgrif, y Dystysgrif Estynedig, y Diploma Sylfaenol a'r Diploma Estynedig. Mae'r llyfr yn cefnogi'r myfyrwyr drwy'r holl unedau gorfodol a'r ystod o unedau dewisol megis: Anatomeg a Ffisioleg; Iechyd, Chwaraeon a Lles; Seicoleg Chwaraeon; Datblygiad Proffesiynol mewn Chwaraeon. Manyleb 2016.*

*Noder bod manyleb newydd wedi cael ei chyhoeddi erbyn hyn, am wybodaeth bellach, edrychwch ar wefan Cymwysterau yng Nghymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
E-lyfr
mân-lun llyfrau chwaraeon

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.