Ychwanegwyd: 11/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 456 Cymraeg Yn Unig

Gwyl Celf ar y Map 2021 (Mawrth 2021)

Disgrifiad

Gŵyl rhithiol i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg. Nod ‘Celf a Dylunio ar y MAP’ yw cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr Celf a Dylunio cyfrwng Cymraeg i ddod ynghyd mewn un man i rannu a thrafod eu gwaith ac i elwa ar brofiad artistiaid ac eraill sy’n gweithio yn y diwydiant. Eleni am y tro cyntaf mi fydd Celf a Dylunio ar y Map yn digwydd ar-lein yn ystod mis Mawrth! Mi fydd cyfle i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr, gweithgareddau byw a chyfle i greu a dangos ei gwaith. 

Clicliwch isod i weld poster sy'n cynnwys mwy o wybodaeth:

 

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Celf a Dylunio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun gwyl celf ar y map

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.