Ychwanegwyd: 20/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2015 962

Lleisiau o'r Lludw: Her yr Holocost i'r Cristion – Gareth Lloyd Jones

Disgrifiad

Trafodaeth ar agwedd Cristnogion tuag at Iddewon ar hyd y canrifoedd a chyfraniad posib yr Eglwys Gristnogol at gyflafan yr Holocost.  Gellir lawrlwytho'r e-lyfr ar ffurf PDF, ePub neu Mobi.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Hanes
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
mân-lun cyfrol ddigidol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.