Ychwanegwyd: 08/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.1K Cymraeg Yn Unig

Operation Rescue gan Rufus Mufasa

Disgrifiad

Y bardd a'r berfformwraig Rufus Mufasa sy'n darllen cerdd o'i gwaith, 'Operation Rescue' i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith 2021. Yn cynnwys fideo o'r gerdd, copi PDF o'r geiriau ar gyfer deunydd astudio a fideo o Rufus yn siarad am ei pherthynas gyda'r iaith Gymraeg.

© Rufus Mufasa 2021

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Cymraeg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Mân Lun Rufus Mufasa

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.