Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 1K

Pamffledi 'Dysgu Am'

Disgrifiad

Cyfres o bamffledi ym maes addysg iechyd a meddygaeth yn rhoi cyflwyniad i wahanol agweddau ar y maes a chyngor ar bynciau mwy eang megis cynllunio gyrfa. 

fnogwyd y prosiect drwy Grant Bach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chan Brifysgol Caerdydd (gan gynnwys cymorth dylunio Hannah Simpson a gwaith golygu iaith Dr Iwan Rees, Ysgol y Gymraeg).

Mae'r pamffledi yn cynnwys:

  • Dysgu Am: Addysgu mewn Prifysgol yng Nghymru Rhan 1 – Myfyrwyr Lleol
  • Dysgu Am: Cynllunio Gyrfaol
  • Dysgu Am: Iechyd Gwledig Gymreig mewn Addysg
  • Dysgu Am: Mentora
  • Dysgu Am: Moeseg Gofal Iechyd
  • Dysgu Am: Rhoi a Derbyn Gofal yn y Gymraeg
  • Dysgu Am: Y Dystysgrif Sgiliau Iaith

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Meddygaeth, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun generic

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.