Ychwanegwyd: 27/01/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.8K Cymraeg Yn Unig

Pod Jomec Cymraeg

Disgrifiad

Mae Pod Jomec Cymraeg yn gyfres o bodlediadau gan fyfyrwyr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Yn y gyfres mae myfyrwyr yn siarad gydag enwau adnabyddus o'r byd newyddiadurol a chyfathrebu. Mae'r pods yn addas ar gyfer myfyrwyr ac i bobl sydd gyda diddordeb cyffredinol yn y maes.

Yn y gyfres, fe fydd myfyrwyr a thîm dysgu JOMEC yn edrych ar bob agwedd o newyddiaduraeth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad bydd un o’n myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy’n gweithio yn y maes - o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun pod jomec

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.