Ychwanegwyd: 25/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.1K Dwyieithog

Posteri Geirfa Dwyieithog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad

Dyma gyfres o bosteri sy'n cynnwys geirfa allweddol dwyieithog i gefnogi'r cwrs Iechyd a Gofal  Cymdeithasol: Craidd Lefel 2. Mae'r geirfa wedi eu grwpio i gyfateb â lefel sgiliau iaith y dysgwr. Mae poster geirfa unigol ar gyfer y 7 uned:

  • Uned 1: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion))
  • Uned 2: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
  • Uned 3: Iechyd a llesiant (oedolion)
  • Uned 4: Iechyd a llesiant (plant a phobl ifanc)
  • Uned 5: Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
  • Uned 6: Diogelu unigolion
  • Uned 7: Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Iechyd a Gofal, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Trwydded
CC BY-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun iechyd a gofal cymdeithasol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.