Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: - 936

Rhosyn a Rhith (1987)

Disgrifiad

Ffilm ysgafn sydd wedi'i lleoli yn y Cymoedd. Mae'n adrodd hanes cynllun craff un dyn i wneud arian. Mae Trefor yn gaeth i'w fagwraeth dlawd yn un o gymoedd dirwasgedig Cymru. Pan fo sinema'r pentref yn cau mae'r taflunydd di-waith mewn cyfyngder ariannol. I oresgyn y broblem, benthyca Trefor arian oddi wrth Eli, ar yr amod y bydd yn talu am ei hangladd os bydd Eli yn marw cyn i Trefor ei had-dalu.

Oherwydd rhesymau hawlfraint bydd angen cyfrif Coleg Cymraeg i wylio rhaglenni Archif S4C. Mae modd ymaelodi ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael cyfrif.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cymraeg
Trwydded
ERA
Archif S4C
Password Protected
mân-lun S4C

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.