Ychwanegwyd: 16/10/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 310 Dwyieithog

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Mynediad

Disgrifiad

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sy’n ehangu'u dealltwriaeth ac yn datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Mynediad y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg.  

Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun lefel mynediad

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.