Ychwanegwyd: 16/10/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 306 Dwyieithog

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Uwch neu Hyfedredd

Disgrifiad

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sy’n ehangu'u dealltwriaeth ac yn datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefelau Uwch neu Hyfedredd y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg.

Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Addysg, Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
CC BY-SA 4.0
Casgliad
mân llun hyfedredd ac uwch

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.