Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: - 832

Tynged yr Iaith (2012)

Disgrifiad

Hanner can mlynedd ar ôl darlith radio Tynged yr Iaith, lle proffwydodd Saunders Lewis ddiwedd yr iaith Gymraeg fel 'iaith fyw' erbyn dechrau'r unfed ganrif ar hugain, Adam Price sy'n edrych o'r newydd ar gyflwr yr iaith heddiw. POP1, 2012.

Oherwydd rhesymau hawlfraint bydd angen cyfrif Coleg Cymraeg i wylio rhaglenni Archif S4C. Mae modd ymaelodi ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael cyfrif.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes, Cymraeg
Trwydded
ERA
Archif S4C
Password Protected
mân-lun Archif S4C

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.