Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 2.3K

Ymwybyddiaeth Iaith mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad

Datblygwyd yr adnoddau ymwybyddiaeth iaith dwyieithog yma ar gyfer dysgwyr Addysg Bellach yn maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Nod y pecyn yw cynyddu dealltwriaeth dysgwyr sydd â gwahanol sgiliau iaith Gymraeg, o arwyddocad y Gymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn benodol, maent yn cefnogi addysgu Uned 1 y cymhwyster newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Craidd: deilliannau dysgu 7 ac 8

Mae deilliant dysgu 7 yn gofyn i ddysgwyr ddeall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae deilliant dysgu 8 yn gofyn i ddysgywr ddeall pwysigrwydd yr iaith a'r diwylliant Cymraeg i unigolion a gofalwyr. 

Mae’r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu colegau Addysg Bellach.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun ymwybyddiaeth iaith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.