Ychwanegwyd: 26/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 198 Dwyieithog

Yr Iaith Gymraeg, y Gyfraith a Gofal Plant

Disgrifiad

Mae'r adnodd wedi ei anelu at ddarlithwyr a myfyrwyr Gofal Pant. Mae'n cynnwys cyflwyniad a gweithgareddau i wirio'ch gwybodaeth.  Mae'r cyflwyniad yn edrych ar ddwyieithrwydd a'i bwysigrwydd yn y Sector Gofal yng Nghymru. Mae hefyd yn edrych ar y deddfau sydd wedi cael effaith ar sut i ni gyd yn defnyddio'r Gymraeg heddiw. Mae'r cynnwys yn berthnasol i gwrs lefel 2 Craidd Gofal Plant (Uned 001, Deilliannau dysgu 9.1-9.9).

Addaswyd yr adnodd hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch i Goleg Sir Benfro am rannu’r cynnwys gwreiddiol.

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun gofal plant

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.