Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2012 1.2K

Academi Cynhadledd Achos

Description

Mae'r clipiau yma yn olrhain hanes cynhadledd achos er mwyn gwarchod plant. Mae’r clipiau yn cynnig enghraifft i fyfyrwyr o’r modd y cynhelir Cynhadledd Achos. Yn yr achos hwn, trafodir dau blentyn ifanc o’r enw Siân a Dylan. Mae Siân yn bump oed, a Dylan yn fabi deunaw mis oed. Pwrpas cynnal y Gynhadledd Achos yw i benderfynu a ddylai’r plant barhau ar y gofrestr amddiffyn plant ai peidio. Mae'r fideo wedi ei rannu mewn i 8 rhan. Dychmygol yw’r cymeriadau yn yr adnodd hwn, ond mae’r math yma o sefyllfa yn gyffredin iawn o fewn cyd-destun y Gynhadledd Achos.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Midwifery, Social Work, Childcare, Health and Social Care
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Collection
mân-lun academi achos

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.