Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2015 702

Cynhadledd ‘Boddi mewn Celfyddyd’: Gwaddol ’65

Description

Hanner can mlynedd ar ôl boddi Tryweryn, trefnwyd cynhadledd i gasglu ynghyd a gwerthfawrogi’r gwaddol celfyddydol a ysbrydolwyd gan foddi’r cwm mewn cynhadledd deuddydd mewn lleoliad arbennig nid nepell o Dryweryn.

Yn ystod y gynhadledd, traddodwyd darlithoedd gan Dafydd Iwan a Manon Eames, a chafwyd arddangosfa aml-gyfrwng unigryw yn dogfennu hanes y boddi, a’r cynnyrch celfyddydol a grëwyd yn ei sgil.  Cafwyd hefyd gyfle i ymweld â Thryweryn a chlywed am brofiadau ac atgofion Aeron Prysor Jones am foddi’r cwm, yn ogystal â mwynhau detholiad o’r ddrama Porth y Byddar gan Manon Eames, o dan gyfarwyddyd Siwan Llynor.

Noddwyd y gynhadledd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Welsh, Cerddoriaeth
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Conference
man lun boddi mewn celfyddyd

Subscribe

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.