Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2017 741

Modiwl Cyflwyniad i Gynllunio Gofodol (CP0110)

Description

Datblygwyd y deunydd yma i gydfynd â modiwl CP0110 Cyflwyniad i Gynllunio Gofodol, modiwl lefel 4 ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r modiwl yn edrych ar darddiad cynllunio gofodol ym Mhrydain ac yn esbonio sut mae'r system bresennol wedi esblygu. Rhoddir sylw arbennig i'r themâu allweddol sy’n dod i'r amlwg o gynllunio Prydeinig: ei ymddangosiad fel gweithgaredd llywodraeth leol; effaith proffesiynoldeb a meddylwyr 'llawn gweledigaeth'; newid ideolegau gwleidyddol; a newidiadau yng nghraddfeydd gofodol cynllunio.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Geography, Surveying/Town and Country Planning
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource University module
mân-lun modiwl cynllunio gofodol

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.