Added on: 03/06/2020 Publish Date: - 801

Seiliau Beirniadaeth: Cyfrol 1, Rhagarweiniad – R. M. Jones

Description

Astudiaeth ar ffurfiau a chynnwys y traddodiad llenyddol Cymraeg gan yr academydd a'r beirniad R. M. Jones. Cyhoeddwyd cyfres o bedair cyfrol yn seiliedig ar gwrs gradd allanol yn y Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn ystod yr 1980au. Cyfrol 1, Rhagarweiniad: Mae'r gyfrol gyntaf yn ragarweiniad sy'n gosod sylfeini theoretig eang i'r dadansoddiad manylach sy'n dilyn yn y cyfrolau eraill. Trafodir beth yw beirniadaeth lenyddol a gwahanol ysgolion o fewn y maes. Edrychir hefyd ar nodweddion arddull fel cyferbynnu, cymharu, dieithrio a pherthynas s?n a synnwyr. Cyfrol 2, Ffurfiau Seiniol: Agwedd seiniol y traddodiad barddol yw ffocws y gyfrol hon. Wrth edrych ar odl, mydr a chynghanedd mae'r awdur yn tynnu sylw at egwyddorion y patrymau seiniol. Dadansoddir natur y ffurf lenyddol mewn dull adeileddol, a hynny, yn arloesol, am y tro cyntaf erioed mewn unrhyw iaith. Cyfrol 3, Ffurfiau Ystyrol: Edrychir yn fanylach ar fecanwaith seicolegol y traddodiad llenyddol yn y gyfrol hon. Cyfrol 4, Cyfanweithiau Llenyddol: Edrych yn ôl dros yr ymdriniaeth yn y cyfrolau blaenorol ac adolygu'r egwyddorion a wneir yma. Ystyrir fod yna ffurfiau llenyddol cyffredinol mewn sain.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Welsh
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun cyfrol ddigidol

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.