Added on: 03/06/2020 Publish Date: - 760

Seiliau Beirniadaeth: Cyfrol 2, Ffurfiau Seiniol – R. M. Jones

Description

Astudiaeth ar ffurfiau a chynnwys y traddodiad llenyddol Cymraeg gan yr academydd a'r beirniad R. M. Jones. Cyhoeddwyd cyfres o bedair cyfrol yn seiliedig ar gwrs gradd allanol yn y Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn ystod yr 1980au. Agwedd seiniol y traddodiad barddol yw ffocws y gyfrol hon. Wrth edrych ar odl, mydr a chynghanedd mae'r awdur yn tynnu sylw at egwyddorion y patrymau seiniol. Dadansoddir natur y ffurf lenyddol mewn dull adeileddol, a hynny, yn arloesol, am y tro cyntaf erioed mewn unrhyw iaith. Mae'r e-lyfr hwn yn ffrwyth prosiect DEChE – Digido

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Welsh
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun cyfrol ddigidol

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.