Ychwanegwyd: 10/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 949 Cymraeg Yn Unig

Gweithdy Newid Ymddygiad

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn wedi'i adeiladu ar gyfres o weithdai newid ymddygiad. Mae'r adnodd yn recordiad o gyflwyniad sy'n cysyniadoli ymddygiad rhesymol ac afresymol, yn trafod ffactorau sydd yn effeithio ar ddewis cyfrwng addysg uwch ac yn amlinellu fframwaith newid ymddygiad (ac yn cynnwys enghraifft syml o sut i'w ddefnyddio).

Mae'r adnodd yn berthnasol i unrhywun o fewn y sector addysg uwch sydd am ddefnyddio mewnwelediadau neu ymagwedd ymddygiadol i newid ymddygiad. Mae ymagwedd o'r fath yn cydnabod pwysigrwydd fframio dewisiadau a natur afresymol ein ymddygiad, ac yn boblogaidd iawn ymysg llywodraethau a gwneuthurwyr polisi.

Dylid wylio'r cyflwyniad, ac mae modd defnyddio'r enghraifft fel ysbrydoliaeth i'ch defnydd chi o ymagwedd ymddygiadol neu defnydd o'r fframwaith.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Adnoddau hyfforddiant
man lun darlith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.