Ychwanegwyd: 04/10/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.9K Cymraeg Yn Unig

Adnoddau Iechyd a Lles

Disgrifiad

Yma, cewch fynediad at adnoddau iechyd a lles y gellid eu defnyddio mewn darlith, seminar neu mewn cyfarfod tiwtora personol. 

Yn cyd-fynd a phob adnodd, mae taflen cyfarwyddiadau i'r darlithydd

Mae'r adnoddau yn cynnwys: 

  • Gweithgaredd 1: Yr Olwyn Lles
  • Cyfarwyddiadau: Yr Olwyn Lles
  • Gweithgaredd 2: Yr arf hunan-asesu lles
  • Cyfarwyddiadau: Yr arf hunan-asesu lles

Paratowyd y gwaith gan Dyddgu Hywel, Uwch Ddarlithydd Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ffynonellau Cymorth

Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu sy’n fygythiad i fywyd, ffoniwch 999

Os ydych yn gofidio am eich iechyd meddwl, y cam cyntaf i gael help yw dweud hyn wrth eich meddyg teulu.

Ceir rhestr o linellau cymorth, elusennau a gwybodaeth defnyddiol ar wefan meddwl.org

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân lun adnodd iechyd a lles

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.