Ychwanegwyd: 20/10/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 1.7K

Fideos 'Ar Frys' - defnyddio'r Gymraeg mewn swyddi Gwasanaethau Cyhoeddus

Disgrifiad

Mae'r fideos 'Ar Frys' hyn yn dangos profiad saith person sy'n gweithio mewn swyddi pwysig, sydd o dan llawer o straen ac sy'n gweld y fantais o allu siarad â phobl yn y Gymraeg.

Os ydych chi'n dilyn cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus neu Iechyd a Gofal, yna byddwch yn dysgu sut i ddelio â'r cyhoedd – yn enwedig mewn sefyllfa o argyfwng neu berygl.

Gan ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg, rydych yn rhoi'r dewis i'r person sydd mewn argyfwng i siarad yr iaith y maen nhw fwyaf cyfforddus yn ei siarad. O ganlyniad, byddwch yn cyflawni’ch gwaith i safon uwch.

Cynhyrchwyd y fideos yma gan Coleg Cambria. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Fideo hyrwyddo
lan lun gwasanaethau cyhoeddus, public services thumbnail

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.