Ychwanegwyd: 27/10/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 528 Dwyieithog

Gyrfa Mewn Addysg

Disgrifiad

Gwefan Addysgwyr Cymru sy'n cynnwys manylion am y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael mewn:

  • Ysgolion
  • Addysg Bellach
  • Dysgu Seiliedig ar Waith
  • Gwaith Ieuenctid
  • Addysg Oedolion
  • Hyrwyddwyr Addysg

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Addysg
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Gwefan
mán-lun gyrfa mewn addysg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.