Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2007 687

Ioan Williams, 'Ideoleg ac estheteg yn y mudiad drama' (2007)

Disgrifiad

Mae'r papur hwn yn archwilio'r cefndir a'r rhagdybiaethau sylfaenol a oedd yn rhan o ddadl gyhoeddus rhwng Dr Kate Roberts a Dr Thomas Parry a gynhaliwyd yng ngholofnau papur newydd Y Genedl ddechrau'r 1930au. Pwnc y ddadl oedd y polisi a oedd yn rheoli'r broses o ddewis dramâu ar gyfer perfformiad blynyddol Cymdeithas Ddrama Gymraeg myfyrwyr Bangor. Ers ei chynhyrchiad arloesol o gyfieithiad Ifor Wiliams o TÅ· Dol yn 1926, daeth cynhyrchiad drama blynyddol Bangor i gael ei ystyried yn ddigwyddiad o bwys sylweddol yn rhaglen y Mudiad Drama yng Nghymru. Fodd bynnag, mae awdur yr erthygl yn awgrymu bod dadansoddiad o ragdybiaethau esthetig a diwylliannol y ddau awdur – yr oedden nhw eu hunain yn ffigurau o bwys canolog ar y pryd – yn codi materion o bwys ehangach na'r mudiad Drama ei hun, sy'n dal i effeithio ar ddadl academaidd a diwylliannol heddiw. Ioan Williams, 'Ideoleg ac estheteg yn y mudiad drama', Gwerddon, 2, Hydref 2007, 87-103.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Drama ac Astudiaethau Perfformio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Erthygl 'Gwerddon'
mân-lun cyfrol gwerddon 2

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.