Ychwanegwyd: 19/04/2024 Dyddiad cyhoeddi: 2024 253 Cymraeg Yn Unig

Paratoi ar gyfer y Viva

Disgrifiad

Canllaw i ymgeiswyr doethurol ar baratoi ar gyfer yr arholiad Viva. Mae'r pecyn yn cynnwys gwybodaeth ar sut i baratoi at yr arholiad, beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod, a chwestiynau cyffredin a ofynnir mewn arholiad Viva. Cyfieithwyd y wybodaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad â UKCGE.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Rhaglen Sgiliau Ymchwil, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
mân lun paratoi ar gyfer viva

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.