Ychwanegwyd: 22/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.4K

Porth Adnoddau: Beth yw e? Sut i ychwanegu adnodd newydd?

Disgrifiad

Mae gwefan y Porth Adnoddau yn cynnig un lle canolog i rannu ystod eang o adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer y sectorau Ôl-16 a Galwedigaethol ac Addysg Uwch.

Isod, ceir fideos yn cyflwyno beth yw'r Porth a sut i'w ddefnyddio. 

Ceir hefyd ddolen i ffurflen ar gyfer ychwanegu adnodd newydd i'r Porth a chanllawiau manwl ar sut i'w llenwi. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun Porth

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.