Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2013 858

Sesiynau Arfer Da

Disgrifiad

Cyfres o sesiynau arfer da ar gyfer ddarlithwyr sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

  • Cefnogi Myfyrwyr, Dr Dylan Foster Evans
  • Arwain a Rheoli, Heledd Bebb
  • Datblygu Darpariaeth, Manon George
  • Marchnata Modiwlau Cymraeg, Manon Jones

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Adnoddau hyfforddiant
man lun sesiynau arfer da

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.