Ychwanegwyd: 23/10/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 407 Dwyieithog

UK Parliament: Dysgu

Disgrifiad

Gwefan gan Senedd y DU sy’n cynnig adnoddau addysgu dwyieithog ar-lein ar gyfer dysgwyr o 5 oed i ôl-16 a thu hwnt. Mae’r adnoddau yn cyflwyno ac yn ymdrîn â phynciau ar draws cwricwla’r DU; gan gynnwys etholiadau, dadlau, Gwerthoedd Prydeinig a gwaith a rôl Senedd y DU yn ein democratiaeth.

Yn yr adran i ddysgwyr Ôl-16, ceir pecynnau fel:

 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
mân lun UK Parliament Dysgu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.