Ychwanegwyd: 07/12/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 985

Y Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da

Disgrifiad

Mae’r Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da yn cydnabod, am y tro cyntaf ar lefel genedlaethol, y set eang, hynod gymhleth a heriol o rolau a gyflawnir gan oruchwylwyr ymchwil modern

Mae’r fframwaith wedi'i gynllunio i bennu disgwyliadau ar gyfer pob goruchwyliwr ac i gefnogi rhaglenni datblygu goruchwylwyr.  Mae'r fframwaith wedi'i ysgrifennu gan yr Athro Stan Taylor o Brifysgol Durham, ac mae'n seiliedig ar ystod eang o ymchwil academaidd i oruchwyliaeth.

Ceir wybodaeth bellach am y Rhaglen Cydnabod Goruchwyliaeth Ymchwil a'r llwybr tuag at derbyn cydnabyddiaeth isod.

Cysylltwch â Lois McGrath i drafod ymehllach: l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan UKCGE

Dogfennau a dolenni:

Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
man-lun gweithdy

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.