Ychwanegwyd: 07/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 926

Ymchwil a’r REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil)

Disgrifiad

Bwriedir yr hyfforddiant hwn ar gyfer academyddion gyrfa gynnar a myfyrwyr ymchwil. Bydd yr adnodd yn cynnig trosolwg llawn o’r REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil) mewn cyd-destun Cymreig.

Cyflwynir yr adnodd gan yr Athro Delyth James.

Cyfeirir yn benodol at REF 2021, a bydd y 6 gweithdy sy’n rhan o’r adnodd yn mynd i’r afael â’r isod: 

  • Beth yw REF? – Trosolwg
  • Pa academyddion a gynhwysir yn y REF?
  • Unedau Asesu
  • Allbynnau Ymchwil (ansawdd a nifer)
  • Achosion Effaith (Impact Cases)
  • Datganiad Amgylchedd
  • Sut mae REF yn ymwneud â myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr gyrfa cynnar?
  • Crynodeb o'r goblygiadau i ymchwilwyr yn y Gymraeg
     

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Rhaglen Sgiliau Ymchwil, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Adnoddau hyfforddiant
mân-lun generic

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.