Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2017 816

Darlith Edward Lhuyd 2017: Ynni, Gwaith a Chymhlethdod

Description

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol' - Darlith Flynyddol Edward Lhuyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 2017. Traddodwyd gan yr Athro Emeritws R. Gareth Wyn Jones ar nos Iau 9 Tachwedd 2017 yn Pontio, Bangor. Yn y ddarlith hon, dehonglir hanes bywyd ar ein planed dros 4.5 biliwn blwyddyn ei bodolaeth. Dadleuir bod modd adnabod chwe chwyldro ynni ffurfiannol yn hanes ein planed. Drwy ffrwyno ffynhonnell newydd o ynni, daw'r potensial i wneud gwaith ychwanegol, sy'n arwain at gymhlethdod materol ac at gymhlethdod cymdeithasol cynyddol. Beth yw'r patrymau yn y chwe chwyldro? Beth yw eu goblygiadau ar gyfer y seithfed chwyldro, sydd ar ein gwarthaf ni heddiw?

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Geography, Sociology and Social Policy
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Lecture
man lun darlith edward lhuyd

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.