Added on: 03/06/2020 Publish Date: - 2K

Termau Addysg Uwch

Description

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol. Mae'r geiriadur yn cynnwys termau technegol o ystod eang o feysydd academaidd, gan gynnwys Bioleg, Cemeg, Chwaraeon, y Gyfraith, Daearyddiaeth, Hanes, Busnes, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, y Diwydiannau Creadigol a Mathemateg a Ffiseg. Caiff ei ehangu'n gyson i gynnwys mwy o dermau a mwy o feysydd pwnc, ac fe nodir i ba faes y mae pob term yn perthyn. Ceir diffiniadau gyda'r termau hyn, gan gynnwys weithiau diagramau, hafaliadau a lluniau i egluro'r term yn well. Yn y diffiniadau, ceir dolenni at dermau eraill cysylltiedig.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
History, Chemistry, Geography, Physics, Biological Sciences, Mathematics, Psychology, Business Studies, Law, Sports Sciences, Cross-disciplinary, Film, Television and Media Studies, Drama and Performance Studies, Study Skills
Coleg Cymraeg Resource Terms
mân-lun gwefan termau

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.