Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2015 1.5K

Y Meddwl Modern: Wittgenstein – Walford Gealy

Description

Cyfrifir Ludwig Wittgenstein gan lawer yn athrylith hynotaf yr ugeinfed ganrif mewn athroniaeth. Y mae hefyd yn unigryw yn ei faes gan iddo greu nid un athroniaeth ond dwy, y ddwy yn wreiddiol, dylanwadol a gwrthgyferbyniol. Ceisir yn y gyfrol hon esbonio mewn iaith seml ei ddau safbwynt sydd i'w gweld yn Tractatus Logico-Philosophicus ac yn yr Ymchwiliadau Athronyddol.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
History, Philosophy, Sociology and Social Policy
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource E-book
mân-lun cyfrol ddigidol

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.