Added on: 30/11/2023 314

Darlith Flynyddol Edward Lhuyd

The Edward Lhuyd Lecture is an annual presentation on various aspects of academic and contemporary life in Wales and the world. The presentations cover a wide variety of themes including geology, literature, ecology or history. The lecture is organized between the Coleg Cymaeg and the Learned Society of Wales. Note, there were no lectures in 2020 - 2022 due to Covid-19.

Darlith Edward Lhuyd 2013: Ar Drywydd Edward Lhwyd
Coleg Cymraeg Resource Lecture
mân-lun darlith edward lhwyd
Publish Date: 2013
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Darlith Edward Lhuyd 2013: Ar Drywydd Edward Lhwyd
782

Darlith Flynyddol Edward Lhuyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 2013 gan yr Athro Brynley F. Roberts. Gallwch weld fideo o'r ddarlith drwy glicio

Darlith Edward Lhuyd 2014: Newid hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau'r gorffennol
Coleg Cymraeg Resource Lecture
man lun darlith edward lhwyd
Publish Date: 2014
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Darlith Edward Lhuyd 2014: Newid hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau'r gorffennol
628

Yr Athro Siwan Davies yn traddodi Darlith Flynyddol Edward Lhuyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.Traddodwyd y ddarlith ym Mhrifysgol Abertawe nos Fercher 12 Tachwedd 2014.

Darlith Edward Lhuyd 2015: Heneiddio a Gofal
Coleg Cymraeg Resource Lecture
mân-lun edward lhwyd
Publish Date: 2015
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Darlith Edward Lhuyd 2015: Heneiddio a Gofal
1.1K

Heneiddio a Gofal: Ein Cyfrifoldeb a'n Braint' – Darlith Flynyddol Edward Lhuyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 2015.Traddodwyd gan yr Athro Mari Lloyd-Williams ar nos Fercher 4 Tachwedd 2015 yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Darlith Edward Lhuyd 2017: Ynni, Gwaith a Chymhlethdod
Coleg Cymraeg Resource Lecture
man lun darlith edward lhuyd
Publish Date: 2017
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Darlith Edward Lhuyd 2017: Ynni, Gwaith a Chymhlethdod
816

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol' - Darlith Flynyddol Edward Lhuyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru 2017. Traddodwyd gan yr Athro Emeritws R. Gareth Wyn Jones ar nos Iau 9 Tachwedd 2017 yn Pontio, Bangor. Yn y ddarlith hon, dehonglir hanes bywyd ar ein planed dros 4.5 biliwn blwyddyn ei bodolaeth. Dadleuir bod modd adnabod chwe chwyldro ynni ffurfiannol yn hanes ein planed. Drwy ffrwyno ffynhonnell newydd o ynni, daw'r potensial i wneud gwaith ychwanegol, sy'n arwain at gymhlethdod materol ac at gymhlethdod cymdeithasol cynyddol. Beth yw'r patrymau yn y chwe chwyldro? Beth yw eu goblygiadau ar gyfer y seithfed chwyldro, sydd ar ein gwarthaf ni heddiw?

Edward Lhuyd Lecture 2023: Dr Carol Bell
Coleg Cymraeg Resource Lecture
dr carol bell
Publish Date: 2023 Cymraeg Yn Unig
Coleg Cymraeg Resource Lecture
Edward Lhuyd Lecture 2023: Dr Carol Bell
384 Cymraeg Yn Unig

Lecture title: Everyone's challenge to create a sustainable future: see the pattern and invest for the long term 'Her pawb i greu dyfodol cynaliadwy: gweld y patrwm a buddsoddi ar gyfer y tymor hir' The Edward Lhuyd Annual Lecture organised by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol and the Learned Society of Wales 2023 presented by Dr Carol Bell. This was a live event that was conducted through the medium of Welsh. Dr Carol Bell is a member of the Society, and is a former Managing Director of the Global Oil & Gas Group at the Chase Manhattan Bank (1997 to 1999) and, previously, head of the European Equity Department at JP Morgan in London. She has an MA in Natural Sciences (Biochemistry) from the University of Cambridge, a BA in Earth Sciences (Geology) from the Open University and an MA and a PhD from the Institute of Archaeology, UCL.  In Wales, she is a member of several boards, including the Innovation Advisory Council of Wales, Cyfarthfa Foundation, and Football Association of Wales. She recently retired from the boards of the Development Bank of Wales, Museum Wales, and the Wales Millennium Centre. She is also on the council of Research England, and the boards of the National Physical Laboratory and Museum of London Archaeology as well as three international public companies. 

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.