Ychwanegwyd: 14/09/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.9K Dwyieithog

Addysgeg Dysgu ac Addysgu Dwyieithog yn y Cyfnod Normal Newydd

Disgrifiad

Dyma gyfres o adnoddau e-ddysgu rhyngweithiol a ddatblygwyd i gefnogi tiwtoriaid i fewnosod y Gymraeg ac addysgu'n ddwyieithog mewn amgylchedd dysgu ar-lein. Mae dewis o chwe uned gwahanol, ac mae pob uned tua awr o hyd.

  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog yn y cyfnod normal newydd
  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y cyfnod normal newydd
  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog ym maes Gofal Plant yn y cyfnod normal newydd
  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus yn y cyfnod normal newydd
  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog ym maes y Gymraeg fel sgil ar gyfer byd gwaith yn y cyfnod normal newydd
  • Addysgeg dysgu ac addysgu dwyieithog ym maes Dysgu Oedolion yn y cyfnod normal newydd.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, Addysg Oedolion
Perthyn i
Gofal Plant, Iechyd a Gofal, Gyrfaoedd, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun adddysgeg dysgu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.