Ychwanegwyd: 07/09/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.6K

Adnodd Cefnogi Addysg Ôl-16

Disgrifiad

Mae'r adnodd yn cynnwys adnoddau cynllunio ym ymwneud â gweithredu’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg. Mae’r adnoddau yn eich helpu chi i gynllunio ar sail y themâu isod:

  • Cynllunio Strategol
  • Dysgwyr
  • Staff
  • Darpariaeth
  • Adnoddau Dysgu 
  • Cymwysterau 
  • Cyflogwyr
  • Adnoddau Sgiliaith

Cewch hefyd fynediad at galendr, fforymau trafod a system negeseuon.

Mae'r deunydd yn byw ar Blackboard y Coleg Cymraeg, ac felly bydd angen creu cyfrif Blackboard arnoch i gael mynediad (dolen isod). 

Gweler hefyd fideo sy'n disgrifio sut i ddefnyddio'r adnodd isod.

 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudio drwy'r Gymraeg, Rhaglen Datblygu Staff
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Password Protected
mân-lun Adnodd Cefnogi Addysg Ôl-16

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.