Ychwanegwyd: 07/09/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 226

Adnodd Cefnogi Addysg Ôl-16

Disgrifiad

Mae'r adnodd yn cynnwys adnoddau cynllunio ym ymwneud â gweithredu’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg. Mae’r adnoddau yn eich helpu chi i gynllunio ar sail y themâu isod:

  • Cynllunio Strategol
  • Dysgwyr
  • Staff
  • Darpariaeth
  • Adnoddau Dysgu 
  • Cymwysterau 
  • Cyflogwyr
  • Adnoddau Sgiliaith

Cewch hefyd fynediad at galendr, fforymau trafod a system negeseuon.

Mae'r deunydd yn byw ar Blackboard y Coleg Cymraeg, ac felly bydd angen i aelod staff y Coleg Cymraeg eich cofrestru er mwyn rhoi manylion mewngofnodi i chi.  Gwnewch gais am fynediad drwy adael eich enw a'ch e-bost yma (Byddwn yn anelu at roi mynediad i chi o fewn un diwrnod gwaith). 

Gweler fideo sy'n disgrifio sut i ddefnyddio'r adnodd isod.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Astudio drwy'r Gymraeg, Rhaglen Datblygu Staff
mân-lun Adnodd Cefnogi Addysg Ôl-16

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.