Ychwanegwyd: 17/12/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 967

Amaeth Amdani

Disgrifiad

Profiad Gwaith yn y Diwydiant Amaeth

Adnodd i gynorthwyo myfyrwyr amaeth i adnabod y sgiliau sydd eu hangen arnynt wrth adnabod a chymryd rhan mewn cyfnod o brofiad gwaith perthnasol i’r diwydiant.

Mae’r adnodd yn yn cynorthwyo dysgwyr sydd yn paratoi am gyflogaeth o fewn y sector amaethyddol drwy;  

  • adnabod cyfleoedd cyflogaeth o fewn y diwydiant amaethyddol
  • egluro’r broses o ymgeisio am swydd.
  • egluro sgiliau rhyngbersonol da sydd yn angenrheidiol o fewn y diwydiant.

Adran 1 - yn cynnwys cyfres o glipiau fidio sy’n adnabod cyfleoedd gwaith o fewn y sector amaethyddol.

Adran 2 - yn cynnwys cyflwyniad sydd yn disgrifio’r broses o ymgeisio am swydd gan gynnwys sut mae darganfod swyddi gwag, creu CV, ysgrifennu llythyr cais.

Adran 3 - yn cynnwys clip fidio gan gyflogwr yn egluro y sgiliau rhyngbersonol da sydd yn angenrheidiol ac yn ddisgwyliedig o fewn gweithle.

Mae’r adnodd hwn wedi cael ei greu neu ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael wefan HWB.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun amaeth amdani

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.