Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 59

Myfyriwr Amaeth

Disgrifiad

24 o glipiau fideo a gynhyrchwyd gan gwmni Telescop. Maent yn 5 i 8 munud o hyd, ac yn cynnwys milfeddygon, darlithwyr ac arbenigwyr yn trafod egwyddor benodol neu yn arddangos sgil. Maent yn addas iawn ar gyfer rhai o’r unedau sydd yn cael eu dysgu fel rhan o’r cwrs Lefel 3 (BTEC a City & Builds), sef:
- Cynhyrchiant defaid
- Cynhyrchiant bîff
- Llaethydda
- Cynhyrchiant Porfa
- Peirianneg amaethyddol
- Sgiliau cynnal ystadau
- Rheolaeth moch a ieir
- Iechyd anifeiliaid fferm

Gellir defnyddio’r clipiau er mwyn arddangos sgil penodol ac yna trin a thrafod hyn gyda’r myfyrwyr o fewn yr ystafell ddosbarth cyn cwblhau taflen waith. Mae nifer o’r clipiau yn rhoi sylfaen dda i’r myfyrwyr cyn iddynt fynd allan i ymarfer y sgil.

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Amaethyddol
mân-lun myfyrwyr amaeth

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.