Ychwanegwyd: 23/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.2K

Rheolaeth Busnes ar y Fferm

Disgrifiad

Adnodd digidol a gynhyrchwyd gan Tinopolis a Choleg Sir Gar. Wrth ddefnyddio’r adnodd hwn, rhoddir profiad ‘real’ i’r myfyrwyr i gyflawni tasgau yn cynnwys:
- Cwblhau dogfennau er mwyn danfon gwartheg i’r lladd-dy neu ŵyn i’r farchnad
- Cwblhau ffurflenni TAW ar lein
- Amryw o ddogfennau rheoli busnes sydd yn ymwneud â rhedeg mentrau fferm
- Cofrestru llo newydd anedig gyda SOG ar lein
- Paratoi’r fferm gyda’r gwaith papur angenrheidiol ar gyfer ymweliad Gwarant Fferm.

Mae cynnwys yr adnodd yn briodol iawn ar gyfer unedau anifeiliaid fferm a rheoli busnes ar lefel 2 a 3.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Astudiaethau Busnes
Gwefan
mân-lun rheolaeth busnes ar y fferm

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.