Ychwanegwyd: 02/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 2.4K

Ap Gwasanaethu Trwy'r Gymraeg

Disgrifiad

Nod yr ap hwn yw cefnogi dysgywr a gweithwyr ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'r cyhoedd. 

Mae’r geirfa sy’n cael ei ddefnyddio o fewn yr ap yn cyd-fynd gyda’r eirfa ar fanyleb Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Estynedig Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'r ap yn cynnwys clipiau sain o dermau a geirfa defnyddiol i helpu defnyddwyr gyda ynganu geirfa, ynghyd â cwisiau rhyngweithiol i brofi gwybodaeth. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Ap
mân-lun ap gwasanaethu trwy'r gymraeg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.