Dyddiad cyhoeddi: 2020

Ap Gwasanaethu Trwy'r Gymraeg

Disgrifiad

Nod yr ap hwn yw cefnogi dysgywr a gweithwyr ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'r cyhoedd. 

Mae’r geirfa sy’n cael ei ddefnyddio o fewn yr ap yn cyd-fynd gyda’r eirfa ar fanyleb Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Estynedig Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'r ap yn cynnwys clipiau sain o dermau a geirfa defnyddiol i helpu defnyddwyr gyda ynganu geirfa, ynghyd â cwisiau rhyngweithiol i brofi gwybodaeth. 

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus
Trwydded

Cedwir Pob Hawl

Mae'r casgliad yn cynnwys

mân-lun ap gwasanaethu trwy'r gymraeg