Ychwanegwyd: 28/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 933 Dwyieithog

Cyrsiau Blasu Dysgu Cymraeg Ar-lein

Disgrifiad

Cyrsiau 10-awr ar-lein sy'n rhoi blas ar ddysgu Cymraeg i weithwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys Iechyd, Gofal, y Gwasanaethau Cyhoeddus, Twristiaeth, Manwerthu a Thrafnidiaeth. Maen nhw’n cyflwyno geirfa ac ymadroddion pob dydd ac maen nhw ar gael i bawb, yn rhad ac am ddim. Mae’n rhaid mewngofnodi neu greu cyfrif i ddechrau cwrs, proses hawdd iawn (dewiswch ‘arall’ yn y ddewislen, wrth i chi greu eich cyfrif). Datblygwyd y cyrsiau gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol  

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, Addysg Oedolion
Perthyn i
Astudiaethau Busnes, Gwasanaethau Cyhoeddus, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Cwrs/Uned
Password Protected
man lun cymraeg gwaith

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.