Ychwanegwyd: 25/04/2024 Dyddiad cyhoeddi: 2024 528 Dwyieithog

Astudiaethau Busnes

Disgrifiad

Yn yr adnodd hwn byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o fusnesau a’u marchnadoedd. Mae’r adnodd wedi ei rhannu’n ddwy rhan:

Rhan 1) Modiwlau Archwilio Busnes

Rhan 2) Modiwlau Marchnata

Yma cewch wybodaeth ynglŷn â busnesau a chwmnïau yng Nghymru y gallwch ei defnyddio i ymchwilio ymhellach neu er mwyn cwblhau aseiniadau.

Byddwch hefyd yn dod ar draws ymarferion byr ac astudiaethau achos a fydd yn profi eich dealltwriaeth yn fras.

Mae'r adnodd hwn yn targedu dysgwyr sy'n astudio cyrsiau busnes ar lefel 3.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun adnodd astudiaethau busnes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.