Ychwanegwyd: 03/03/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.8K Cymraeg Yn Unig

Astudiaethau Achos Busnes

Disgrifiad

Mae’r pecynnau hunan astudio yma’n defnyddio astudiaeth achos Cymreig i gyflwyno damcaniaethau busnes i ddysgwyr mewn colegau addysg bellach. Mae’r pecynnau wedi cael eu hanelu at ddysgwyr ar lefel tri ond gallant fod yn berthnasol i ddysgwyr ar lefelau is ac uwch hefyd.  

Mae’r adnoddau yn cyflwyno: 

  • Nodweddion gwasanaeth cwsmer da 
  • Nodweddion busnes mân-werthu 
  • Rheoli cadwyn gyflenwi 
  • Rheoli digwyddiad 
  • Adeiladu tîm mewn busnes 

Yn ogystal â’r pecynnau, ceir dolen at yr astudiaethau achos ar ffurf fideo ar wahân. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Astudiaethau Busnes
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun astudiaethau achos busnes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.