Ychwanegwyd: 22/05/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 932

Chwe Cham i Ddoethuriaeth Lwyddiannus gan Dr Leila Griffiths

Disgrifiad

Mae’r adnodd hwn wedi’i anelu at y sawl sy’n newydd i astudiaethau ôl-raddedig ac mae’n canolbwyntio ar ddysgu gweithredol, cyfeirnodi a datblygu sgiliau ymchwilio, meddwl, darllen ac ysgrifennu beirniadol. Mae'n cynnwys cyfres o weithdai byrion (15 munud o hyd) yn cylchdroi o amgylch ‘Cwblhau traethodau hir yn effeithiol’ 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Rhaglen Sgiliau Ymchwil
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
Chwe Cham i Ddoethuriaeth Lwyddiannus gan Dr Leila Griffiths

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.