Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2016 392

Cyflogadwyedd ym maes Gwleidyddiaeth

Disgrifiad

Dyma adroddiad ar safbwyntiau cyflogwyr ar sgiliau graddedigion ac anghenion sgiliau ym maes gwleidyddiaeth yng Nghymru, gyda sylw penodol i sgiliau iaith Gymraeg. Yr awdur yw Dr Elin Royles, Prifysgol Aberystwyth. Mae'r adroddiad cynnig argymhellion o ran cyflogadwyedd a'r Gymraeg, ar gyfer addysgu gwleidyddiaeth a phynciau perthnasol, ac i fyfyrwyr ar sut i wella eu cyflogadwyedd.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Gwleidyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Adroddiad/ymchwil
man lun cyflogadwyedd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.