Ychwanegwyd: 17/09/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.5K

Cyflwyniadau Gofal Plant Lefel 2

Disgrifiad

Dyma 6 cyflwyniadau ar gyfer cwrs Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd.

 

Mae'r cyflwyniadau yn cwmpasu'r themâu isod yn unol â manyleb y cwrs:

  • Llesiant
  • Cefnogi ymddygiad cadarnhaol plant
  • Egwyddorion gwaith chwarae
  • Anghenion dysgu ychwanegol
  • Gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau allanol
  • Gweithio fel tîm

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gofal Plant
Trwydded
CC BY-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun cyflwyniadau dwyieithog gofal plantm chwarae a'r blynyddoedd cynnar

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.